ציורים

Pretty Woman
Pretty Woman

Oil

Isha im Dlaim
Isha im Dlaim

Oil

Ugly Woman
Ugly Woman

Panda colors

Isha im Dlaim
Isha im Dlaim

Oil